การผสมพันธุ์สุนัข

การเลี้ยงสุนัขอาจเป็นงานอดิเรกของใครบางคน หรือแม้กระทั่งเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักก็ได้ เนื่องจากสุนัขนั้นเป็นสัตว์ที่มีผู้นิยมเลี้ยงกันอยู่มากมาย และสุนัขก็เป็นสัตว์ที่น่ารัก และเลี้ยงง่ายไม่เหมือนสัตว์บางประเภทที่อาจต้องใช้ความรู้ความสามารถในการเลี้ยง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีผู้ที่ต้องการเลี้ยงสุนัขกันมากอยู่ทั่วไป
แต่การเลี้ยงสุนัขซึ่งเป็นสัตว์ มันย่อมต้องมีการแพร่พันธุ์ เรื่องดังกล่าวอาจทำให้ผู้เลี้ยงมีความยากลำบากถ้าไม่มีการควบคุม หรือมีความรู้ในเรื่องการผสมพันธุ์สุนัข วันนี้เราจะมาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ที่ต้องการผสมสุนัขอย่างถูกวิธีกัน เนื่องจากถ้าเป็นสุนัขสายพันธุ์ดีก็อาจขายได้และเป็นรายได้สำหรับช่วยเศรษฐกิจของครอบครัวก็ได้
สุนัขเป็นสัตว์ที่มีวงจรหรือขอบเขตของมันเองในเรื่องของการผสมพันธุ์ กล่าวคือมันมีข้อจำกัดเช่น อายุ และช่วงเวลา สุนัขที่จะผสมพันธุ์ได้ตามธรรมชาติก็ต้องมีอายุตั้งแต่ 8-10 เดือน แต่จะให้ดีก็ต้องรอให้มันมีร่างกายสมบูรณ์เต็มที่เสียก่อน ได้แก่
1. เพศผู้พันธุ์ใหญ่ก็ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 24 เดือน ส่วนพันธุ์เล็กก็ต้อง 12-15 เดือน
2. ส่วนเพศเมียพันธุ์ใหญ่ก็ต้อง 18 เดือนขึ้นไป เพศเมียพันธุ์เล็ก ก็ต้องไม่น้อยกว่า 12 เดือน
นอกจากเรื่องอายุแล้วสุนัขยังมีข้อจำกัดในเรื่องการผสมพันธุ์อีกได้แก่เวลา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดได้แก่ความพร้อมในการผสมพันธุ์ด้วยการเป็นฮีท หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าการเป็นสัดหรือเพศเมียที่แสดงอาการมีเลือดสด ๆ ไหลออกทางช่องคลอด ซึ่งเป็นสัญญาณให้รู้ว่าพร้อมที่จะผสมพันธุ์ได้แล้ว ซึ่งถ้าเป็นในธรรมชาติก็จะเริ่มมีสุนัขเพศผู้มาให้ความสนใจ แต่ในสุนัขเลี้ยงของผู้เลี้ยงที่มีความรู้เรื่องสุนัขอาจต้องรอให้การมีฮีทในครั้งแรกผ่านไปก่อน แล้วรอการมีใหม่ในครั้งต่อไปจึงจะมีความสมบูรณ์มากกว่า
เนื่องจากการมีฮีทของสุนัขเป็นสัญญาณของการพร้อมผสมพันธุ์ของสุนัขเพศเมียก็จริง แต่ต้องดูด้วยว่ามีมาได้กี่วันแล้ว ต้องนับวันให้ดีและถูกต้องเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์กว่า การนับวันเป็นฮีทของสุนัขเพื่อการผสมพันธุ์ต้องใช้วันที่ 9 ของการเป็นฮีทจะเป็นวันที่สมควรให้การผสมพันธุ์มากที่สุด เนื่องจากไข่จะสุกเต็มที่และพร้อมผสมที่สุดนั่นเอง ส่วนการผสมพันธุ์จะผสมเพียงครั้งเดียวหรือผสม 2-3 ครั้งก็มีผลที่ไม่ต่างกัน แต่เพื่อความมั่นใจก็ควรผสมสัก 2 ครั้ง โดยให้ห่างกันไม่น้อยกว่า 24 ช.ม. การผสมพันธุ์ให้แม่สุนัขเกินกว่า 1 ครั้งไม่ใช่เพราะทำให้ได้ลูกสุนัขมีจำนวนเพิ่มขึ้น และเพื่อลดความกำหนัดของแม่สุนัขมากกว่า
สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าว ถ้าได้อ่านบทความก็อาจได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย