ถึงไม่ได้ไปดูหนังที่โรงหนังเราก็สามารถดูหนังอยู่กับบ้านได้

ช่วงนี้อยู่ในยุคข้าวยากหมากแพงแบบเต็มตัว เราจะใช้เงินฟุ่มเฟือยเหมือนแต่ก่อนที่มีรายได้หลายๆทางก็คงจะ